Opret grund

Juridisk sælgerrådgivning

Salg af byggegrund

Når du har fundet en interesseret køber til din byggegrund, skal du have udarbejdet en købsaftale, der beskriver de aftalevilkår, der skal gælde for salget.

Da der ikke er en mægler involveret i processen, er det mest naturligt, at du som sælger af byggegrunden sørger for udarbejdelse af købsaftalen.

Med vores Juridiske Sælgerrådgivningspakke hjælper vi dig med at udarbejde aftalegrundlaget for salget af din byggegrund, og vi hjælper dig fra start til slut.


Juridisk Sælgerrådgivningspakke

- Vi afholder telefonmøde med dig for at få oplysninger om byggegrunden med henblik på at kunne udarbejde en købsaftale.

- Vi rådgiver dig om konsekvenserne ved salg af din byggegrund, herunder om salget indebærer en momspligt.

- Vi udarbejder købsaftalen med relevante bilag og sender den til køber på dine vegne.

- Vi besvarer købers advokats godkendelsesskrivelse og forhandler med køber på dine vegne.

- Vi koordinerer med bank i forhold til tinglysning m.m.

- Vi udarbejder og tinglyser skøde.

- Vi udarbejder refusionsopgørelse.

- Vi drøfter med dig, om omkostningerne forbundet med udarbejdelsen af købsaftalen skal afholdes af dig eller af sælger.

Pris 11.900 kr. inkl. moms


Hvad skal der stå i købsaftalen?

Der er ikke bestemte formkrav til købsaftalen, men købsaftalen indeholder typisk en lang række praktiske oplysninger, såsom identifikationsoplysninger, overtagelsesdag, kontantpris og relevante oplysninger om byggegrunden. Herudover fremgår betalingsvilkår som bl.a. kan omfatte aftaler om deponering af udbetaling, garantistillelse og forrentning af købesummen ved forsinket frigivelse.

Hvornår skal købsaftalen udarbejdes?

Købsaftalen giver køber de oplysninger om byggegrunden, der gør, at køber kan træffe en beslutning om køb af din byggegrund. Så snart du har en interesseret køber, bør du derfor kontakte os og få sat gang i processen med udarbejdelsen af købsaftalen.

Momspligtigt salg?

Vi hjælper dig med at afklare, om salget af din byggegrund er momspligtigt.

Tages der ikke højde for eventuel momspligt i købsaftalens bestemmelser, bærer du som sælger risikoen for betaling af moms af købesummen, hvorved dit reelle økonomiske udbytte ved salget af din byggegrund bliver mindre end forudsat.

Kontakt os

Har du spørgsmål til salg af din byggegrund, kan du kontakte os telefonisk på 8622 5500 eller ved at sende os en mail på kontakt@sagfoererne.com.